Spadajo v izvedbeni kurikulum, zato jih izvajajo strokovne delavke vrtca v obliki različnih dejavnosti in krožkov. Posamezni krožki so za vsako novo šolsko leto predstavljeni v publikaciji vrtca in na oglasnih deskah vseh enot vrtca, kjer imajo otroci po posvetu s starši možnost izbirati kam se bodo vključili. Krožki so namenjeni otrokom, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo.

DEJAVNOST STROKOVNA DELAVKA ENOTA IZVAJANJA
Naravoslovno – matematični krožek  Jasmina F. Paldauf, Katja Serec
Mehurčki
Pevski zbor  Tadeja Mulec Mehurčki
Likovni krožek Beti Škrjanec, Mirjana Kreslin Mehurčki
Pohodniški krožek Valerija Žinkovič, Aleksandra Fifolt Mehurčki 
Družabne igre Alenka Krajnc, Karmen Turk Mehurčki
Pravljični krožek Fani Ulamec Vrhovšek Mehurčki
Otroška folklora Bojana Kalič, Katja Kovačič Grozdek

Krožek umetnosti                                     Tadeja Moleh, Sabina Senčar          Grozdek

Rajalno-družabne igre                            Bernarda Bračko                               Grozdek

(Skupno 438 obiskov, današnjih obiskov 1)