Pravljični vrtec, obdan z naravo, kjer se pretaka energija
odprtih, ustvarjalnih, sproščenih in veselih otrok,
iskrenih staršev in delavcev vrtca.

 

Enota Mehurčki-Radenci   Sudz bubbles! Enota Grozdek-Kapela grozd

 

Od 1. 9. 2021 bodo starši oproščeni plačila za drugega oziroma tretjega otroka   

Spoštovani starši,
v vednost vam posredujemo vsebino Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 18/21), ki je bil objavljen 9.2.2021.

10. člen
V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun«. 

  

NAVODILA ZA STARŠE O RAVNANJU V ČASU RAZHAJANJA VIRUSA COVID 19
(zloženka)

 

OBVESTILO
ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Naše temeljno poslanstvo je zagotavljanje vzgoje in izobraževanja otrok, ki nam jih starši zaupajo. Otrokom želimo zagotoviti prijazne, strpne in sproščene medsebojne odnose. Z igro in raznovrstnimi dejavnostmi ustvarjamo spodbudno učno okolje za uspešen vsestranski razvoj otroka. S skupnim sodelovanjem vseh, ki vstopajo v naš vrtec, se trudimo ustvarjati svet, v katerem odraščajo srečni in zdravi otroci.

 

 

(Skupno 17.471 obiskov, današnjih obiskov 1)