Program je zasnovan na podlagi javno veljavnega nacionalnega programa – Kurikula za vrtec, ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Vsebuje temeljna načela, cilje in dejavnosti, ki omogočajo strokovno načrtovanje življenja in dela v vrtcu in s tem premik k doseganju ustrezne kakovosti predšolske vzgoje.

Aktivnosti otrok se prepletajo skozi šest osnovnih področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Otrok v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija svojo lastno individualnost in čut za družbeno odgovornost. Programi so namenjeni otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v osnovno šolo.

Načrtovanje življenja v vrtcu vključuje vsa področja dejavnosti in povezavo med njimi, organizacijo prostora, počitka, hranjenja in drugih vsakodnevnih dejavnosti.

svetovalna

Razvojne in vzgojne naloge predšolske vzgoje so vezane na posamezna področja razvoja otroka in sicer na:

  • čustveni razvoj
  • socialni razvoj
  • gibalni razvoj
  • razvoj govora

Načrtovane dejavnosti s področja kurikula zajemajo:

gibanje spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
jezik poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
umetnost spoznavanje, doživljanje in uživanje v umetnosti
družba doživljanje samega sebe in drugih ljudi
narava spoznavanje žive in nežive narave
matematika seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju
(Skupno 2.005 obiskov, današnjih obiskov 1)