Spoštovani starši,

obveščamo vas o vsebini Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 18/21), ki je bila objavljena 9. 2. 2021.

10. člen
V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.«.

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)